Skip to main content

Welkom op onze school

Beste ouders,  

Uw kinderen zijn uw dierbaarste bezit en dus wenst u voor hen het beste. Ze worden niet alleen gevormd door het gezin, maar ook door de vrienden, de media, de parochie en de school.

We beseffen dat de school een zeer belangrijke rol speelt in de opvoeding van uw kind. Daarom danken wij u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Onze school engageert zich ten volle om aan uw verwachtingen te voldoen. Kwaliteitsonderwijs en ‘een hart voor de kinderen’ blijven onze hoofddoelstellingen.

Met deze brochure willen wij u niet alleen een praktische leidraad geven. U kunt hierin ook de basisdoelen van ons opvoedingsproject nalezen. Eveneens kunt u de reglementen lezen die aan onze school verbonden zijn.

Wij vragen u om deze brochure aandachtig door te nemen en zeker bij te houden. Elke wijziging aan dit schoolreglement zal schriftelijk meegedeeld worden.

Ouders die hun kinderen onder onze hoede plaatsen, scharen zich achter ons opvoedingproject en schoolreglement. Wij vragen dan ook ter bevestiging hiervan, bijgevoegd formulier (akkoordverklaring) te ondertekenen en mee te geven met uw kind.

Onze school wil een ‘open school’ zijn naar de ouders toe. Het gezamenlijk werken aan de opvoeding van uw kind(eren), brengt ons tot een diepere benadering van deze materie. Wij staan steeds open voor vragen en suggesties.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen,

Namens het schoolteam,  

Luk De Mey,
Directeur

De opleiding van uw kind is onze missie

We streven naar een school waar ieder kind én iedere medewerker in een warm nest thuiskomt.

Een kind kan zich maar goed ontwikkelen in een schoolomgeving waar het zich veilig voelt. In onze school krijgt elk kind de kans zichzelf te leren kennen: te weten wie je bent en wat je nodig hebt om je goed te voelen. Pas dan kunnen de kinderen een positief en realistisch zelfbeeld en een positief zelfwaarde gevoel ontwikkelen.

Ze leren er hun eigen sterke kanten en talenten te ontdekken, weten wat ze goed en weten wat ze minder kunnen. Op die manier kunnen ze het nodige zelfvertrouwen opbouwen.