Skip to main content

Nieuw logo, nieuwe inspiratie!

zaterdag 02 september 2023

NIEUW LOGO, NIEUWE INSPIRATIE !

 

Onze school heeft een nieuw logo. Het logo bevat drie verschillende indicatoren:

 

 1. VLEK Grembergen: Vlek staat voor Vrije Lagere en Kleuterschool, Grembergen uiteraard voor onze deelgemeente van de stad Dendermonde.
 2. Tekst ‘Een school die inspireert’: hieronder staat de betekenis voor ons als school.
 3. 4 groeiende vlekken verwijzen naar de leeftijdsgroepen op onze school
  1. Vlek 1  kleuterafdeling
  2. Vlek 2  1ste graad
  3. Vlek 3  2de graad
  4. Vlek 4  3de graad
 4. De kleuren verwijzen naar de verschillende pijlers uit onze visietekst.

Waarom een nieuw logo?

Onze school is non stop in beweging en evolueert mee met de veranderingen in de maatschappij. Daarom hebben we met het schoolteam onze visie opgefrist. Hierdoor voelden we de noodzaak om ons logo in een nieuw jasje te steken.

Een sterk duidelijk logo benadrukt de herkenbaarheid van onze school bij onze kinderen, ouders, sympathisanten en binnen de Grembergse gemeenschap. Een logo is eigenlijk hét symbool van de ziel van een school, een visuele identiteit van wat ons school is en wil worden.

Het logo moet ook de huisstijl weergeven. Het geeft onze professionaliteit weer, maar illustreert ook de speelsheid en de bezieling van onze taak. We proberen deze boodschap over te brengen via dit logo.

Een school die inspireert

Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘inspirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. Van Daele geeft als betekenis het woord ‘bezieling’ mee.

“Bezieling” willen we overbrengen op al onze kinderen zodat ze in een aanmoedigende en aangename werkplek zichzelf kunnen zijn én ontplooien.

De 4 vlekken

De verscheidenheid in vorm en kleuren toont aan dat ieder kind uniek is. De grootte van de vlekken staat voor de fysieke en mentale groei van onze kinderen, ieder op zijn eigen tempo. Van kleuter tot het zesde leerjaar werken we hier samen aan. De kleinste vlek staat voor de kleuterafdeling. De tweede vlek, staat voor onze 1ste graad van de lagere school. De tweede graad wordt voorgesteld door de derde vlek. Tenslotte eindigen we met onze vierde vlek, die de 3de graad voorstelt. Onze vier vlekken samen weerspiegelen zo de groei van onze kinderen. Het is dan ook onze taak om ze hierbij te helpen en te inspireren.

De 4 kleuren stellen onze pijlers voor.

De groene kleur stelt onze eerste pijler voor. Wij vinden het heel belangrijk dat een nieuwe leerling zich meteen thuis voelt op onze school. Wie zich goed voelt, bouwt ook verder aan zijn zelfvertrouwen. Hieraan koppelen we dan ook de eerste pijler van onze schoolvisie: “Een school waar men thuis komt.”

Vanuit een krachtige leeromgeving willen we de kinderen op een innovatieve manier de kans geven om te leren. Ieder kind leert op maat. Vanuit ons pedagogisch project koppelen we hieraan: “Een lerende en innovatieve school” en “Een school met een integrale zorg”. We willen dan ook zorg op maat bieden zodat alle kinderen maximaal zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit stellen we voor in de rode kleur.

Stilaan groeien onze kinderen uit tot zelfstandige tieners. Hierbij is de hulp van onze ouders onmisbaar. Hun betrokkenheid en samenwerking is zowel voor de kinderen maar ook voor het schoolteam heel belangrijk. Hierbij verwijzen we graag naar onze volgende pijler, voorgesteld in de blauwe kleur “Een school die de ontwikkeling van de kinderen versterkt via intense samenwerking met de ouders”.

De gele vlek staat voor onze school die ingeburgerd is in onze gemeenschap.  Door ons in te zetten voor en mee te leven met het leven buiten de school, stomen we onze kinderen klaar voor een plekje in de samenleving. Hierdoor leggen we de link met de pijler: “Een school ingebed binnen de sociale en geografische context”.

Tenslotte streven we ernaar dat onze kinderen zich gelukkig voelen op school. Gelukkige  kinderen presteren beter. Onderwijs moet het geluk, de levenslust en het zelfvertrouwen stimuleren, … maar zeker inspireren!

Meer VLEK Nieuws