Skip to main content

Leerlingenraad 2023-2024

vrijdag 06 oktober 2023

De leerlingen voor de leerlingenraad zijn gekend! 

Een leerlingenraad is een participatieorgaan binnen de school. Hierin zitten leerlingen van het 3de, 4de  5de en 6de leerjaar. Uw kind werd verkozen door de andere medeleerlingen van de klas.

De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen van de school. Deze meningen worden opgevraagd via enquête, bezoek aan de klassen, enz. Op deze manier kan men meedenken, praten, overleggen… over wat er op de school gebeurt.

We vergaderen een 5-tal keer per schooljaar. Dit gebeurt telkens onder de middag. Meester Kristof en de directeur ontfermen zich over deze opdracht.

Proficiat aan deze leden:

3de lj.: Lloyd Lavers, Maxim Roosenboom - Leander Moens - Louise De Cock

4de lj.: Alexander De Block - Aurély Hermans - Lou Bohné - Vince Franckaert

5de lj.: Féline Van Wassenhove - Raf Glazemaekers - Kobe Anrys -Rube Inzé

6de lj.: Stig Janssens - Flore De Mey - Lennert De Budt - Lucas De Cock

Meer VLEK Nieuws