Schooluren

Voormiddag: 8u25 - 12u05

Namiddag: 13u25 - 15u25

Woensdag: 8u25 - 12u05

 

We vragen met aandrang dat de ouders zich stipt aan deze uurregeling houden (zowel voor de kleuter - als voor de lagere afdeling). Even bijpraten met de klastitularis, taakleerkracht, zorgjuf of hulpjuf bij de kleuters, kan altijd buiten de lesuren. Voor of na de lesuren (of tijdens een afgesproken moment met de leerkracht of directeur) kunt u informatie inwinnen. De directeur kan niet toelaten dat dit binnen de lessen gebeurt. De leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid over de hele klasgroep.

BijlageGrootte
nieuw SR 2021-2022.pdf759.71 KB