Schoolraad

Geleding ouders

Ben Aelbrecht, bediende

Karel Verhelst, leerkracht

Bart Pasteleurs, bediende - voorzitter

Geleding lokale gemeenschap

Gaby Bayens, ere-kleuterleidster

Annelies De Laet, bediende

Claire Weyn, ambtenaar

Geleding personeel

Lut van de Velde, zorgcoördinator

Nele Dierick, kleuterjuf

Riet Mariën, peuterjuf

Lieve Pieters, 6de leerjaar a

Adviserende leden uit het schoolbestuur

Dagmare Lockefeer, docent Hogeschool

Permanent adviseur

Luk De Mey,directeur