Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze. Vooraf dient de directeur hierover zijn goedkeuring te geven. In bijlage vindt u het formulier.

BijlageGrootte
Attest medicijnen.docx12.6 KB