Klassenraad

De klassenraad van onze school bestaat uit:

*de directeur

* juf Kristien, juf Pia, juf Anne, juf Liesbet, juf An en mr Patrick (klastitularissen)

* juf Lut (zorgcoördinator)

 

BijlageGrootte
schoolreglement 2012-2013.pdf814.92 KB