Huiswerk

1ste leerjaar

 • Lezen: elke dag
 • Taaltaak op maandag en donderdag
 • Rekentaak op dinsdag.

2de leerjaar

 • leesles uit de klas: thuis tweemaal luidop lezen
 • rekenen: bewerkingen
 • spelling: woordjes van de week oefenen

3de leerjaar

 • geen vaste vakken per dag; afhankelijk van de aangebrachte leerstof
 • indien er lessen moeten gestudeerd worden, worden er geen andere taken voorzien
 • de lln. krijgen enkele dagen vooraf hun opdrachten zodat zij op regelmatige tijdstippen de leerstof systematisch kunnen inoefenen

4de leerjaar

 • huistaken: wiskunde, taal, wero, ...
 • lessen: kunnen op iedere dag van de week gegeven worden
 • de lln. krijgen enkele dagen vooraf hun opdrachten zodat zij op regelmatige tijdstippen de leerstof systematisch kunnen inoefenen

5de leerjaar

 • lessen taken kunnen elke dag gegeven worden
 • grote lessen worden enkele dagen tot een week op voorhand gegeven
 • soms horen taken en lessen bij elkaar; dan moet eerst de les geleerd worden en nadien de taak gemaakt worden
 • overleg met de leerlingen

6de leerjaar

 • afspraken volgens het schoolwerkplan
 • bij grote toetsen geen huiswerk
 • lessen en taken kunnen elke dag van de week
 • de lln. krijgen enkele dagen vooraf hun opdrachten zodat zij op regelmatige tijdstippen de leerstof systematisch kunnen inoefenen
 • vaste lessen: woordenblok spelling, ...
 • overleg met de leerlingen

Verdere uitleg wordt gegeven op het gezamenlijke oudercontact in september.