Frans

Onze school is reeds geruime tijd gestart met "TAALINITIATIE FRANS" vanaf het 3de kleuterklas, 1ste leerjaar... Onze doelstellingen om hiermee te starten zijn de volgende:

 • de kinderen ontdekken de Franse taal, vooral auditief en visueel en beleven er plezier aan
 • de kinderen doen prettige, speelse activiteiten met de klemtoon op luisteren en spreken
 • de kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en durven Frans spreken
 • de kinderen krijgen een positieve attitude t.o.v. vreemde talen

De methode

Onze school heeft uiteindelijk gekozen voor "Oh là là!" uitgegeven bij Van In. Dankzij de verhalen, liedjes en muzische activiteiten in Oh là là ! verwerven kinderen spontaan woordenschat. De woorden die binnen Oh là là ! aan bod komen (doelwoorden) zijn zorgvuldig gekozen. Van de 500 woorden die de kinderen op het einde van de basisschool moeten kennen, zullen er al een 150-tal na het tweede leerjaar (luisteren en spreken) geïnitieerd zijn. Heel veel van die woorden zullen in het geheugen verankerd zitten. De liedjes spelen daarbij een belangrijke rol.

Inhoudelijke steunpilaren

 • strategieën eigen aan luisteractiviteiten
 • de zin van iets afleiden uit de context a.d.h.v. gebaren, intonatie en mimiek
 • anticiperen op de inhoud op basis van elementen in de situatie
 • verder blijven luisteren, ook al werd een element niet begrepen
 • een taak goed trachten te begrijpen
 • het verband leggen tussen diverse elementen van de situatie
 • strategieën eigen aan interactieve activiteiten
 • gebruik maken van non-verbale taal om onbegrip of begrip uit te drukken
 • gebruik maken van non-verbale taal om akkoord te gaan of niet, om zich verstaanbaar te maken