Agenda

De agenda wordt dagelijks ondertekend. Dit biedt de garantie dat de ouders het schoolwerk van hun kind op de voet volgen. De agenda kan een conversatiemiddel zijn tussen de klastitularis en de ouders. Ook de taakleerkracht of de directeur kan hierin een vermelding schrijven. Een beleefde en voorname correspondentie via de schoolagenda, kan heel wat misverstanden vermijden.