Liesbet De Brabander

Aangemaakt door Webmaster Vlek op 7 januari, 2011 - 09:28
Email: 
Contacteer
Mobiel: 
0472/93.32.58

L esgeven is super!

I CT (informatie- en communicatietechnologie), daar werk ik graag mee.

E erlijkheid vind ik heel belangrijk.

S amenwerken dat is iets wat ik de kinderen probeer te leren.

B oeiend, zo probeer ik mijn lessen te geven.

E nthousiast, dat spreekt voor zichzelf.

T offe sfeer in de klas, daar sta ik voor.