Carnaval in de klas!
Aangemaakt door Juf Charlotte op 18 feb 2018 - 08:29

Binnenkort

ALICE IS JARIG

Aangemaakt door Juf Sophie op 8 december, 2017 - 06:27

Gezamenlijke adventsbezinning

Aangemaakt door Juf Anne op 5 december, 2017 - 20:36

Iedereen kwam stil binnen in de gymzaal ... we zagen en hoorden  juf An Kindermans en juf Kristien die samen een mooi lied zongen.

We luisterden naar enkele teksten die voorgelezen of verteld werden door juf Lut, juf Martine en juf An Mettepenningen. De leerlingen van het 3de leerjaar zongen ook een lied.

 We besloten de bijeenkomst traditiegetrouw met "Het is weer zover, het is weer advent ... "

Het eerste stroofje van de vier!

Voorlezen sintverhalen .

Aangemaakt door Juf An op 5 december, 2017 - 12:49

Zesdeklassers lezen sintverhalen voor aan tweede leerjaar. Sommige verhalen zelfgeschreven! Knapperdeknap.

Enkele reacties van het tweede leerjaar:

-koekjes en chocolaatjes tussendoor: top!

-grappige, spannende vehalen;

-gezellig op kussentjes en dekentjes.

-heel goed verteld/voorgelezen, goed te volgen (een groepje vond te snel gelezen.)

-tof dat er kinderen verkleed waren.

-mooie mutsjes en hoedjes, kleurprenten en zelfs tattoos.

-attributen bij het verhaal maakten het nog aangenamer om te volgen.

 

Thema Sinterklaas en Zwarte Piet

Aangemaakt door Juf Charlotte op 3 december, 2017 - 15:23

Thema grootouders

Aangemaakt door Juf Charlotte op 3 december, 2017 - 15:16

Thema Sint

Aangemaakt door Juf Erika op 3 december, 2017 - 08:41

Keuzegroepjes

Aangemaakt door Juf Daisy op 29 november, 2017 - 22:35

Peer tutoring.

Aangemaakt door Juf An op 29 november, 2017 - 09:15

Peer tutoring is een project waarbij leerlingen van het derde en het zesde leerjaar aan begrijpend en technisch lezen doen. Er wordt geoefend op het technisch en begrijpend lezen.

Voor de lln. van het derde leerjaar is het de bedoeling dat zij de leesstrategieën onder de knie krijgen. Daarvoor krijgen ze een getrainde begeleider (zesdeklasser), die hen aanmoedigt en corrigeert op een vooraf getrainde wijze en onder toezicht van de leerkracht.

De kinderen van de bovenbouw krijgen zo verantwoordelijkheid en worden verplicht om zo stipt mogelijk en nauwkeurig te werken. De meerwaarde voor hen ligt in het feit dat ze goed moeten leren bijsturen daar waar het nodig is en leren omgaan met oplossingsstrategieën.

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de lln. van de derde klas maar ook de lln. van de derde graad een opmerkelijke leerwinst realiseren.Beiden gaan sterk vooruit op gebied van technisch en begrijpend lezen. 

JARIG!

Aangemaakt door Juf An op 29 november, 2017 - 09:06

Weer lekkere dingen.... Mauro is jarig. 

Inhoud syndiceren