Directeur

Fijne vakantie!

Aangemaakt door Luk De Mey op 16 februari, 2015 - 14:14

We wensen alle kinderen, ouders en sympathisanten een fijne krokusvakantie toe!

Inschrijvingen nieuwe peuters, kleuters, lagereschoolkinderen!

Aangemaakt door Luk De Mey op 8 februari, 2015 - 23:22

Afgelopen donderdag mochten wij heel veel ouders verwelkomen op onze school voor de infoavond voor de ouders van kandidaat-peuters! We willen de ouders die onze school verkiezen, vragen om zo vlug mogelijk vooraf contact op te nemen met de school. We bespreken dan de inschrijvingsperioden en de manier van werken. Eén goede raad: wees er vlug bij ! De inschrijvingsperioden:

 1. eerste periode: broers en zussen en kinderen van personeel: van maandag 23 februari tot en met vrijdag 13 maart 2015
 2. tweede periode: indicator en niet-indicator kleuters/leerlingen: van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2015
 3. derde periode: vrije inschrijvingen: vanaf 20 april 2015

INFOAVOND KLEUTERAFDELING

Aangemaakt door Luk De Mey op 19 januari, 2015 - 14:32

Op donderdag 5 februari om 19.30 uur nodigen wij alle ouders uit van de kandidaat-kleuters voor onze school. Tijdens deze avond geven wij uitleg over de werking, de inschrijving, ... van onze school. De avond ziet er alsvolgt uit:

 • verwelkoming door de directeur
 • info over de kleuterafdeling en de lagere afdeling
 • bezoek aan de peuterklas en de kleuterklassen
 • bezoek aan de computerkkas en demonstratie van het smartboard
 • een natje en een droogje als afsluiter

Vorig jaar hadden wij onze maximale inschrijvingen bereikt. We hopen jullie te mogen verwelkomen. 

GELUKKIG NIEUWJAAR !

Aangemaakt door Luk De Mey op 3 januari, 2015 - 11:04

Schoolbestuur, personeel en directie wensen alle kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten van harte een gelukkig 2015 ! Dat alle wensen mogen uitkomen met op de eerste plaats een goeie gezondheid!

KERSTMARKT op 19 december vanaf 15.40 uur !

Aangemaakt door Luk De Mey op 16 december, 2014 - 10:42

Info over de STAKING op 15 december 2014

Aangemaakt door Luk De Mey op 26 november, 2014 - 17:27

Voor 15 december is er een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Onze school heeft alles in gereedheid gebracht om met de niet-stakende leerkrachten de kinderen op te vangen:

 1. de school is open maar de kinderen worden louter opgevangen. Er wordt geen les gegeven. Er worden wel passende activiteiten voorzien.
 2. er is geen ochtend- en avondopvang
 3. er worden geen warme maaltijden en soep opgediend. 's Middags boterhammen eten op school kan natuurlijk wel.

Meer info kan je krijgen bij de directeur: 052.21.15.28

VOORLEESBRUNCH voor onze kleuters: 27 november!

Aangemaakt door Luk De Mey op 29 oktober, 2014 - 15:33

Op donderdag 27 november om 8.30 uur nodigen wij alle ouders van onze kleuters uit om samen met hun kind(eren) te luisteren naar een mooi verhaal dat voorgelezen zal worden door een bijzondere gast. Nadien kunnen de ouders met hun kind(eren) aanschuiven voor een lekkere brunch! Tijdens de Vlaamse voorleesweek willen wij het belang van het voorlezen aan kinderen in de kijker plaatsen. Daarom nodigen wij jullie uit. Van harte welkom!

Grembergen kermist! VLEK ook!

Aangemaakt door Luk De Mey op 8 september, 2014 - 05:56

Vrijdag 12 september gaat de jaarlijkse reuzenstoet uit in Grembergen. Voor deze gelegenheid openen wij ons Vleks cafeetje! Vanaf 19 uur kunt u een drankje verbruiken in ons cafeetje (in ons fietsenrek van de school).

Op maandagmorgen 15 september bezoeken onze kleuters de kermismolens (vertrek rond 10.15 uur). Onze kinderen van de lagere afdeling brengen hun lievelingsdiertje mee en nemen deel aan de kleinveejaarmarkt. Op woensdag 17 september... rusten wij uit (lokale verlofdag).

We zijn opnieuw gestart!

Aangemaakt door Luk De Mey op 1 september, 2014 - 16:22

We wensen iedereen van harte welkom op onze school: kleuters, lagereschoolkinderen, ouders, grootouders en sympathisanten! Dit gloednieuw schooljaar is bijzonder goed gestart. Binnen onze kleuterafdeling hebben wij 6 volwaardige kleuterklassen (worden niet samengezet!) met gemiddeld 23 kleuters. Nieuw dit jaar is dat we ook een zorgjuf hebben bij de kleuters. Juf Hilde zal deze voorname taak waarnemen. (druk op 'lees verder')

Mededeling schoolbestuur: stafmedewerker geeft steun aan directeur!

Aangemaakt door Luk De Mey op 19 augustus, 2014 - 14:11

Meester Kristof zal vanaf 1 september stafmedewerker worden op onze school. Hij zal directeur Luk De Mey bijstaan in een aantal taken op school. Directeur De Mey gaat enkele taken waarnemen voor de congregatie maar blijft directeur op de school. Om zijn werk draaglijker te maken wordt een stafmedewerker aangesteld. Directeur De Mey blijft verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de school (pedagogisch - evaluatie kinderen - evaluatie personeel - financieel - aanwerving -   ...) en zal ook steeds op school aanwezig zijn. Hij blijft het luisterend oor voor onze ouders.

Het schoolbestuur van Vlek-Grembergen

Inhoud syndiceren