Directeur

VAKANTIE!

Aangemaakt door Luk De Mey op 4 juli, 2016 - 07:40

We willen alle kinderen, ouders, grootouders en sympatthisanten van onze school een heel fijne vakantie toewensen! DANK voor jullie vertrouwen in onze school, DANK voor jullie hulp en medewerking, DANK voor jullie enthousiasme; DANK voor alles!

Vakantie is tijd nemen om de batterijen op te laden. Vakantie is tijd nemen om iets anders  te gaan doen. Geniet ervan!

Week van de opvoeding: 16 tot 23 mei 2016

Aangemaakt door Luk De Mey op 7 mei, 2016 - 14:35

Tijdens de week van 16-23 mei wordt de 'week van de opvoeding' georganiseerd. Dit jaar is het thema 'Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen'. Peter Adriaenssens heeft het in zijn boek 'Opvoeden is een groeiproces' uitdrukkelijk over de zorg en de moeilijkheden bij de opvoeding van kinderen. 'Opvoeden', zo schrijft Adriaenssens, 'gebeurt altijd duidelijk het best met duidelijk leiderschap van de ouders, in een positieve gezinssfeer, waar de aandacht gaat naar de vaardigheid van kinderen eerder dan naar hun tekorten'. Onze school neemt ook deel aan dit initiatief. Op dinsdag 17 mei staat een groeiboom op onze speelplaats. We bieden graag een koffie aan om in onderling overleg dit onderwerp positief aan te kaarten. 

Proficiat!

Aangemaakt door Luk De Mey op 7 mei, 2016 - 13:15

De Eerste Communie en het Heilig Vormsel zijn achter de rug. Proficiat aan alle kinderen voor deze mooie vieringen. Procficiat aan alle juffen van het eerste leerjaar van de Grembergse basisscholen en alle catechisten van onze parochie voor hun inzet, toedracht en uitwerking van deze projecten. Grembergen is fier! En terecht!

RECEPTIES EERSTE COMMUNIE en HEILIG VORMSEL

Aangemaakt door Luk De Mey op 13 april, 2016 - 18:04

Zondag 17 april (Heilig Vormsel) en zondag 1 mei (Eerste Communie) zijn een speciale dagen voor onze communicanten. Onze school wil deze fijne momenten meevieren en nodigen de communicanten, ouders, peter en meter uit op een feestelijke receptie op:

  • dinsdag 19 april om 17.00 uur voor de plechtige communicanten
  • maandag 2 mei om 17.00 uur voor de eerste communicanten

Deze recepteis gaan door in onze feestzaal. Van harte welkom!

INFO NIEUWE EERSTE GRAAD OSCAR ROMEROCOLLEGE

Aangemaakt door Luk De Mey op 5 april, 2016 - 11:19

Volgend schooljaar zwermen onze kinderen van het 6de leerjaar uit. Ze gaan nieuwe oorden verkennen binnen het secundair onderwijs. Een serieuze verandering!Vanaf 1 september 2016 zullen alle secundaire scholen (H. Maagdcollege - VTI - St.-Vincentius - VHTI) tot één scholengroep behoren nl.

VRIJE INSCHRIJVINGEN

Aangemaakt door Luk De Mey op 5 april, 2016 - 11:15

Vanaf maandag 11 april beginnen de vrije inschrijvngen voor het schooljaar 2016-2017. Hiervoor neemt men contact op met de directeur van de school (vrijebasis.grembergen@skynet.be of lukdemey@telenet.be of 0486/70.79.04).

ZALIG PAASFEEST AAN IEDEREEN!

Aangemaakt door Luk De Mey op 25 maart, 2016 - 17:03

We wensen alle kinderen, ouders, grootouders en sypathisanten van harte fijne paasdagen toe. En voor zij die vakantie hebben: GENIET ERVAN!

Fijne krokusvakantie !

Aangemaakt door Luk De Mey op 8 februari, 2016 - 11:33

We wensen iedereen een fijne krokusvakantie toe! Geniet ervan! 

INFOAVOND NIEUWE KLEUTERS - LAGERESCHOOLKINDEREN

Aangemaakt door Luk De Mey op 29 januari, 2016 - 11:16

Op donderdag 4 februari om 19.30 uur nodigen wij alle ouders van nieuwe peuters, kleuters en lagereschoolkinderen uit, op onze INFOAVOND! Het programma ziet er als volgt uit:

  • verwelkoming door de juffen en de directeur
  • info over onze kleuterklassen en lagereschoolklassen
  • info over de inschrijvingsperiode
  • bezoek aan kleuterklassen en kennismaking met de juffen
  • bezoek aan computerklas en uitleg over de werking van een smartboard
  • afsluiten met een hapje en een drankje

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Belangrijke infoavonden voor de kleuterafdeling

Aangemaakt door Luk De Mey op 13 januari, 2016 - 14:39

Twee belangrijke infoavonden voor de kleuterafdeling komen er aan:

  1. infoavond voor de ouders van nieuwe peuters die instapten na de herfstvakantie en na Nieuwjaar én peuters die gaan instappen op 1 februari, 15 februari, 11 april en 9 mei: donderdag 21 januari 2016 om 19.30 uur;
  2. infoavond voor de ouders wiens kleuters doorschuiven van de peuterkkas naar een hogere kleuterklas: donderdag 28 januari 2016 om 19.30 uur.

Hiervoor worden nog aparte uitnodigingen doorgestuurd of meegegeven. Van harte welkom!

Inhoud syndiceren