Wet van de privacy: 24 mei 2018

Aangemaakt door Luk De Mey op 25 mei, 2018 - 15:31

 

Vandaag vrijdag 25 mei treedt de GDPR of AVG in voege. Dit staat voor een vernieuwde Europese wetgeving (Europees parlement en Europese Raad) die er vooral voor zorgt dat bedrijven, verenigingen, scholen, en andere instanties correct en vertrouwelijk omspringen met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren).

Ondanks het feit dat onze school dit schooljaar al de nodige voorbereidingen heeft getroffen, zijn een aantal documenten en maatregelen laattijdig door de overheid ter kennis gesteld. Hierdoor hebben alle scholen uitstel gekregen tot 31 augustus 2018 om dan volledig GDPR-compliant te zijn.

Ondanks dit laattijdig toesturen van de nodige documenten, hebben wij al heel wat zelf klaargemaakt. In de eerste plaats zal u volgende week via een invulformulier eenmalig gevraagd worden naar de toestemming om gericht beeldmateriaal van uw kind te maken en te publiceren. Het nemen van individuele foto’s en foto’s in functie van educatieve doeleinden en klasorganisatie, vallen hier niet onder. Het nemen van deze foto’s kan dan ook niet geweigerd worden.

We hebben ook ons inschrijvingsformulier voor nieuwe peuters, kleuters en leerlingen aangepast volgens de nieuwe regels. Informatie die niet noodzakelijk is voor een optimale begeleiding van uw kind binnen onze school, of informatie die niet wettelijk verplicht is, werd verwijderd. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om – weze het vrijblijvend – informatie aan de school te verschaffen waarvan u denkt dat die in het belang van uw kind is.

Jaarlijks zal ook aan de ouders gevraagd worden om een gezondheidsfiche in te vullen voor uw kind. Daarop kan  u – opnieuw vrijblijvend – medische informatie doorgeven waarvan u denkt dat de school, maar vooral uw kind, baat bij heeft.

Iedere ouder heeft het recht om ten allen tijde gegevens die niet langer correct zijn, in te kijken en te wijzigen indien nodig. De school controleert jaarlijks of de gegevens van haar leerlingen up-to-date en relevant zijn

Communiceren over leerlingen gebeurt enkel nog via beveiligde kanalen. Om die reden is het voor ons ook niet langer mogelijk om vertrouwelijke gegevens (kopie rapporten, schoolattest, medicijnenattest, …) van uw kind via e-mail te bezorgen. Maar we houden u hiervan op de hoogte.

Onze school zal in de loop van volgende week jullie een verklaring geven waarom informatie van uw kind wordt opgevraagd (bv. geboortedatum: om de klasindeling te kunnen maken).

Alle gegevens die op onze school aanwezig zijn, worden op zo’n wijze beheerd en bewaard, dat onbeveiligde situaties quasi onmogelijk zijn. Er wordt ook nooit informatie – de welke dan ook – doorgegeven aan derden. Dit deed onze school reeds jaar en dag niet.

Onze ons personeel (leerkrachten – administratie – opvang- en onderhoudspersoneel) dient zich aan deze wettelijke bepalingen te houden. Dit is ook met onze mensen besproken.

Beste ouders, wil begrijpen dat wij deze wetgeving moeten toepassen. We doen er alles aan om:

 

  1. ·        jullie te informeren
  2. ·       de gegevens veilig te bewaren.

 

 Zijn er vragen of opmerkingen? Geef gerust een seintje (mail). Mailen mag wel nog natuurlijk, maar ze mogen geen vertouwelijke gegevens bevatten.

Genegen groeten

Luk De Mey, directeur

vrijdag 25 mei 2018

 

Share this