Stakingen op 1 en 15 december 2014

Aangemaakt door Luk De Mey op 19 november, 2014 - 19:01

Op 1 en 15 december zijn er stakingsaanzeggingen ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Momenteel hebben wij nog geen zicht hoeveel collega's er aan de staking zullen deelnemen. We proberen onze ouders via een apart schrijven zo vlug mogelijk verdere inlichtingen te bezorgen. In het geval er voldoende collega's aanwezig zijn op school (dus niet staken) zullen kinderen kunnen opgevangen worden. We hopen jullie ten laatste dinsdag hierover meer info te bezorgen.

Share this