Nieuwsbrief 23

Aangemaakt door Luk De Mey op 15 juni, 2020 - 21:18

NIEUWSBRIEF 23

Maandag 15 juni 2020

 

Beste ouders,

 

Het is een poosje geleden dat er nog een nieuwsbrief doorgestuurd werd. Wanneer de veiligheidsvoorschriften niet worden aangepast, dienen wij onze risicoanalyse ook niet aan te passen.

 

En dan toch een nieuwsbrief? Inderdaad, we geven graag nog algemene, maar belangrijke informatie mee.

 

Een schooljaar op deze manier eindigen, is niet leuk. In normale omstandigheden zouden de proeven de laatste week ingaan, zouden onze kleuters aan het oefenen zijn voor hun optreden tijdens het schoolfeest, zou het afscheidsfeest van het 6de leerjaar worden klaargestoomd, zouden de juffen en meesters van de lagere school volop de eindproeven aan het verbeteren zijn, zouden de kleuterjuffen hun speelgerief samen met de kleuters afwassen, …

Maar Covid-19 is hier dé grote spelbreker. Maar we moeten er het beste van maken, gedane zaken nemen geen keer.

 

u DANKJEWEL!

 

Dankjewel aan onze ouders, grootouders, …

·       voor hun hulp tijdens het thuisonderwijs, wat niet altijd eenvoudig was

·       voor het begrip van deze manier van onderwijzen

·       voor het correct opvolgen van onze veiligheidsregels

·       voor het correct doorgeven van belangrijke informatie (bij coronatests e.d.)

·       voor het correct meewerken om onze coronaveiligheid te waarborgen

·       voor de vele (heel veel!), talrijke schouderklopjes, dankbetuigingen, mooie mails en smsjes aan de school voor haar werking tijdens deze crisis

 

Dankjewel hiervoor! Jullie steun betekende veel voor ons! Dit beklemtoont en maakt duidelijk dat “één grote schoolfamilie” tot veel in staat is!

 

v Afscheid 6de leerjaar

 

Momenteel zijn wij nog steeds in overleg met het kabinet van de minister. Onze vraag om een uitzondering te kunnen krijgen voor het organiseren van het afscheidsfeest voor het 6de leerjaar, werd nog niet beantwoord. Maar wij hopen op … positief nieuws. De leerlingen van het 6de leerjaar bereiden zich wel reeds voor op een groots optreden. Hou alvast maandagavond 29 juni vrij. We werken scenario’s uit om het in openlucht (bij goed weer) te organiseren. Ook onze ruime feestzaal biedt heel wat mogelijkheden. Afwachten blijft de boodschap!

 

w Afscheid van de kleuterschool voor onze 3de kleuterklassers

 

Het afscheid van onze 3de kleuters met een traditionele ‘receptie’ voor de kinderen kan doorgaan. De kleuters blijven binnen hun klasbubbel. Alle veiligheidsvoorschriften zullen opgevolgd worden. Het wordt genieten voor hen!

 

x Oudercontacten

 

Een schrijven hieromtrent werd reeds doorgestuurd aan onze ouders. Deze uitzonderlijke maatregel is niet de ideale maatregel, maar we dienen alle richtlijnen te volgen. Onze leerkrachten bepalen zelf wiens ouders men nog even wenst te spreken. Hiervoor wordt een standaardbrief meegegeven. Maar … geen paniek wanneer een uitnodiging meekomt met uw kind. Het zijn enkele raadgevingen die de klastitularissen wensen mee te geven tijdens dit oudercontact.

 

Graag geven we belangrijke richtlijnen mee:

·  slechts één ouder per kind

·  kom 5 minuten vóór het doorgekregen uur naar de school

·  neem plaats op de aangduide wachtplaats

 

y Inschrijvingen

 

Door de coronamaatregelen kan er niet fysiek ingeschreven worden. Ouders die hun kind bij ons wensen in te schrijven, doen dit via de link op onze website www.vlekgrembergen.be . Ken je ouders die hun kinderen bij ons willen laten schoollopen, geef hen deze belangrijke informatie door. Ook een bezoek aan de school kan vooraf gebeuren. Hiervoor nemen ze contact op met de directeur.

 

z Schoolrapport

 

Zoals reeds doorgegeven, wordt er geen puntenrappoort voorzien voor onze lagereschoolkinderen. Onze leraren bezorgen elk kind een geschreven schoolrapport. De leerlingen van de 6de klassen krijgen hun getuigschrift of attest mee met het schoolrapport.

 

{ Voorbereiding schooljaar 2020-2021

 

Aan de voorbereiding van het komende schooljaar wordt volop gewerkt. Het professionaliseringsplan wordt opgesteld, de vakantie- en conferentiekalender is klaar, de prioriteiten worden vastgelegd, het implementatieplan van het nieuwe leerplan is afgewerkt, … kortom hier wordt door het volledige team hard aan gewerkt. We hopen het schooljaar 2020-2021 op een traditionele, coronavrije manier te kunnen starten.

 

Er worden ook pedagogische afspraken gemaakt en vastgelegd om de situatie bij het begin van het nieuwe schooljaar duidelijk in kaart te brengen.

 

| Zieke kinderen

 

Wanneer uw kind keelpijn heeft, hoest, … kortom ziek is (ook al zijn de symptomen niet echt groot) mag het echter niet naar school komen. We dienen de richtlijnen correct na te leven. Dank om dit correct op te volgen.

 

} Dank !

 

Ik wil in naam van onze voorzitter van het schoolbestuur, de heer Henk Vandamme en alle leden van de Raad van Bestuur een woord van dank uitspreken:

 

§ voor ons team, voor hun dagelijkse professionele inzet voor onze kinderen.

§ voor onze administratie, voor hun correct bijhouden, verwerken en opvolgen van alle   dossiers, vragen, …

§ voor ons onderhoudsteam, voor hun dagelijks correct uitvoeren van de belangrijke poets- en ontsmetingsbeurten.

§ voor onze medewerkers van onze opvang, voor hun dagelijkse inzet bij de opvangdiensten.

§ voor onze kinderen, die de afspraken perfect naleven!

 

We zijn blij dat alles loopt zoals het loopt. Het was een wens… en deze wens kwam uit!

 

 

Genegen groeten,

 

Luk De Mey

directeur

Share this