Nieuwsbrief 14

Aangemaakt door Luk De Mey op 1 mei, 2020 - 19:02

VLEKS NIEUWSBRIEF 14 i.v.m. coronamaatregelen

zondag 26 april 2020

 

Beste ouders,

 

Het basis- en secundair onderwijs hebben nu één week ‘preteaching’ achter de rug. Ongelooflijk sterk hoe onze school zich hiernaan kon aanpassen. Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft van kracht, ook al zijn er nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Deze maatregelen (zie hieronder) vragen van alle scholen een ongelooflijke aanpassing, vaak tot het onmogelijke toe. Maar noodsituaties vragen noodoplossingen.

Het Vlaamse onderwijsveld diende eerder deze week een voorstel in voor een gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen vanaf 15 mei, mits de heropstart in andere sectoren goed verloopt. De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, maakt dat scenario mogelijk en heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd. Onze school gaat op 15 mei starten. Hierop zijn wij ons volop aan het voorbereiden.

“Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop dragen leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden op school mond- en neusbedekking. Hier gaan wij toch nader bekijken hoe wij het voor onze school gaan invullen.

Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn álle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Maar die moeilijke keuze was nodig. Daarbij is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een volgend onderwijsniveau of de arbeidsmarkt ...

Na overleg tussen de minister en alle onderwijspartners is eerder deze week al een draaiboek met maatregelen en richtlijnen verspreid over de invulling van de resterende onderwijstijd. De beslissingen van de Veiligheidsraad worden zo snel mogelijk verwerkt in dit draaiboek”, tot zover de richtlijnen.

 

u Voor welke leerlingen is de herstart voorzien?

 

De volgende leerjaren nemen de herstart:

-        Eerste leerjaar: 4 volledige dagen

-        Tweede leerjaar: 4 volledige dagen

-        Zesde leerjaar: 2 volledige of 4 halve dagen

 

De andere leerjaren (derde, vierde en vijfde leerjaar) blijven via preteaching aan afstandsleren doen.

 

v Hoe gaat dit georgansieerd worden?

 

De komende week gaan we met de desbetreffende klastitularissen bekijken:

·       welke dagen er les wordt gegeven (dit wordt ook besproken met de scholen van de scholengemeenschap zodat we een gezamenlijke beslissing kunnen nemen).

·       hoe de lesdagen zullen ingevuld worden (ook hier bekijken we de beste situatie voor de kinderen; men kan ook geen wiskunde en taal geven van 8.30 uur tot 15.30 uur). Bedoeling is de noodzakelijke leerstof van taal, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst vast te zetten die noodzakelijk is voor het komende leerjaar; voor het zesde leerjaar ter voorbereiding op het eerste jaar secundair onderwijs).

·       in welke lokalen er les wordt gegeven. De richtlijnen zijn duidelijk:

o   max. 10 kinderen per lokaal

o   vaste zitplaatsen aan de zijkanten en achterkant van de klas

o   volgorde in binnenkomen en buitengaan

o   ontsmettingsmomenten

o   toiletbezoek (apart!)

o   …

·       welke collega’s er extra worden ingeschakeld. Ook andere collega’s (bewegingsopvoeding, kleuterjuffen, zorgjuffen) worden ingeschakeld om de groepen op te vangen en te begeleiden bij de pedagogische en andere taken.

 

De andere collega’s (3-4-5de lj) blijven tenvolle inzetten op het afstandsleren. Ook deze collega’s hebben reeds de meest noodzakelijke leerstof voor het komende leerjaar geselecteerd. Hier wordt zeer sterk op gefocust.

 

w En onze kleuters?

 

De kleuters zullen tijdens de maand mei nog niet naar school komen. Ook hier zal de preteaching via onze kleuterwebsite up-to-date gehouden worden. We gaan de komende week ook met de kleuterjuffen samenzitten om dit te evalueren en eventueel te optimaliseren.

 

x En de opvang?

 

We voorzien opvang op de school:

·       de ochtend- en avondopvang blijft behouden zoals het traditioneel georganiseerd wordt (ochtendopvang vanaf 7.00 uur – avondopvang tot 18.00 uur).

·       de middagopvang: door de klastitularissen zelf omdat de circulatie van personen moet beperkt blijven.

 

“Maar… veel bedrijven en andere sectoren hervatten het werk? We moeten werken! Wat nu?” Deze vraag kreeg ik in verschillende berichten binnen. En terecht!

 

Voor wie wordt opvang voorzien?

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie wij opvang moeten voorzien:

·       Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen en/of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.

·       Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. 

·       We voorzien ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Er zijn signalen dat voor een steeds grotere groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet evident is. Als school kunnen  wij het best inschatten of zij niet beter af zijn in de opvang op school. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

 

Daar zijn een aantal kanttekeningen bij:

 

Vooreerst: die kanttekeningen worden vanuit veiligheid voor de kinderen én het personeel vastgelegd!

 

! Enkel kinderen wiens beide ouders uit werken gaan!

! We vertrouwen op onze ouders dat ze deze regels eerlijk toepassen.

 

Bij mogelijke wantoestanden zal de directeur ingrijpen. Men moet beseffen dat momenteel drie factoren van enorm groot belang zijn:

·       Social distancing !

·       Contactbubbels !

·       Aantal kinderen/personen per ruimte.

 

y Onze kinderen missen de school, de juf, de meester, hun vriendjes, …

 

Ook deze berichten ontvang ik meerdere malen. En we begrijpen dit. We hadden niet liever gehad dan het normale onderwijsleven… maar het is anders gelopen.

 

Mogen wij samenkomsten organiseren ook al is het maar éénmaal.

Neen, dit is ten strengste verboden!

Kunnen jullie afwisselend de andere klassen ook niet één dag les geven?

Neen, ook dit is niet toegestaan.

3de kleuterklassers, zesdejaars… eindigen zij hun kleutertijd en lagereschooltijd op deze manier?

Afwachten wat in juni zal beslist worden…

 

 

z En wat met de veiligheid van de kinderen én het personeel?

 

We hebben een ‘Hygiëne- en veiligheidsplan’ opgesteld. N.a.v. de laatste veiligheidsraad wordt deze bijgewerkt én aangepast. Als ouder krijgen jullie deze ook tijdig doorgestuurd. Jullie hebben het recht te weten hoe wij de veiligheid voor uw en onze kinderen én ons personeel opnemen. Transparantie is hier noodzakelijk!

 

De discussie over de mondmaskers… Onze school heeft er! En voldoende! Toch worden ze niet verplicht door de overheid. Toch zijn er ouders die nu al melden dat ze graag hebben dat ook hun kind een mondmasker draagt.

 

We gaan dit herbekijken. Belangrijk is dat we ook onze personeelsleden beveiligen. Ook zij rijden nadien naar huis bij hun gezinsleden, hun kinderen, … Deze week bezorg ik jullie een heel kleine enquête om te bekijken wat ouders wensen i.v.m. de mondmaskers. Het schoolbestuur zal hier dan een beslissing in nemen.

 

 

Beste ouders,

 

u begrijpt dat zowel de stress bij jullie maar zeker ook bij ons aanwezig is. Maar stress is meestal een slechte raadgever. Onze school stelt ALLES in het werk om de pedagogische opdrachten tot een goed einde te brengen en om de veiligheid zo sterk mogelijk uit te bouwen!

 

Ik wil dan toch ook gebruik maken van deze nieuwsbrief om mijn dank uit te spreken:

-        aan onze kinderen: die als kleine pagadders of al iets grotere kinderen en ook tieners, deze situatie met de nodige inzet ondergaan, ook al is het vaak moeilijk! Maar dergelijke toestanden heeft niemand van ons in zijn kinderjaren meegemaakt! Zij wel! Respect hiervoor!

-        aan onze ouders die zich perfect houden aan de schoolafspraken, en dat doen ze allemaal!

-        aan onze mensen van de opvang (ochtend – avond) die hun taak met veel zorg voor de kinderen opnemen!

-        aan onze onderhoudsmensen en klusjesman die zorgen voor nette, ontsmette lokalen, toiletten, gangen, …!

-        aan onze secretariaatsmensen die de noodzakelijkheden opvolgen en verwerken!

-        aan ons onderwijzend team dat zich elke dag inzet voor de preteaching, voor de voorbereiding al voor het komende schooljaar, voor hun onmetelijke inzet bij de pedagogische opdrachten!

 

Kan je in deze tijd toch een gelukkige directeur zijn? Ja, het kan! Onze kinderen, onze  ouders en ons volledig team zorgen hiervoor. Dankjewel!

 

Luk De Mey, directeur

Share this