Gezamenlijk oudercontact kleuter- en lagere afdeling

Aangemaakt door Luk De Mey op 10 september, 2018 - 06:10

We nodigen alle ouders uit op het gezamenlijk oudercontact:

  • kleuterafdeling; dinsdag 18 september om 19.30 uur
  • lagere afdeling: donderdag 20 september om 19.30 uur

De klastitularissen leggen hun jaarprogramma uit. Niet te missen!

Van harte welkom!

Share this