Peer tutoring.

Aangemaakt door Juf An op 29 november, 2017 - 09:15

Peer tutoring is een project waarbij leerlingen van het derde en het zesde leerjaar aan begrijpend en technisch lezen doen. Er wordt geoefend op het technisch en begrijpend lezen.

Voor de lln. van het derde leerjaar is het de bedoeling dat zij de leesstrategieën onder de knie krijgen. Daarvoor krijgen ze een getrainde begeleider (zesdeklasser), die hen aanmoedigt en corrigeert op een vooraf getrainde wijze en onder toezicht van de leerkracht.

De kinderen van de bovenbouw krijgen zo verantwoordelijkheid en worden verplicht om zo stipt mogelijk en nauwkeurig te werken. De meerwaarde voor hen ligt in het feit dat ze goed moeten leren bijsturen daar waar het nodig is en leren omgaan met oplossingsstrategieën.

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de lln. van de derde klas maar ook de lln. van de derde graad een opmerkelijke leerwinst realiseren.Beiden gaan sterk vooruit op gebied van technisch en begrijpend lezen. 

Maar ook hun sociale vaardigheden krijgen heel wat groeikansen.

Share this