Respect = perfect !

Aangemaakt door Juf Daisy op 29 januari, 2018 - 22:14

' Ik zag iets respectvol doen door een ander'.....'Ik deed zelf iets respectvol'

Dominostenen worden ingevuld met mooie en goede 'daden' : we zien respect.. we tonen respect !

Het domino-effect wordt langzaam maar zeker zichtbaar, ook in het 2de leerjaar.

Share this